051-31673 info@lanmis.com

موسسات مورد استفاده نرم افزار مدیریت مدارس رایمیس

با توجه به طراحی منعطف نرم افزار مدیریت آموزگاه رایمیس و جامع و کامل بودن آن میتوان گفت با استفاده از این نرم افزار امکان مدیریت هر نوع موسسه ای وجود دارد. نکته حائز اهمیت این است که با تغییرات در برخی از تعاریف پایه می توان نوع اموزشگاه را متناسب با نیاز خود تغییر داده و کلیه امور مالی و حسابداری، ثبت نام، حضور و غیاب، کلاس بندی، سیستم حقوق و دستمزد اساتید و پرسنل، انواع گزارشات مالی و آموزشی و ... را به راحتی انجام داد.

 

نرم افزار مدیریت مدارس


نوع موسساتی که در حال حاضر از مشتریان ما هستند و از نرم افزار ما استفاده می کنند عبارتند از :